نمایش یک نتیجه

دینامیک گاز

119,000 تومان

تالیف: زائب حسین

مترجم: دکتر رضا آقایی طوق

این کتاب ضمن پوشش مباحث اصلی در جریان تراکم پذیر، با ارائه توضیحات کافی و تمامی روابط و فرمولهای هر موضوع، مثالهایی را حل کرده تا به فهم موضوع کمک کند.

فقط بر روی ویندوز قابل اجرا است.