برعکس کردن حروف یا اعداد در اکسل

برای این کار باید یک تابع در قسمت مدول اکسل تعریف کنید: فایل اکسل مورد نظر را باز کنید و کلیدهای Alt+F11 را بزنید. قسمت VBA در اکسل باز می شود، سپس به منوی Insert قسمت Module بروید. در صفحه باز شده کد زیر را کپی نمایید و صفحه را ببندید: Function Reverse(Text As String)…