آنچه از جلسه اول کلاس، باید بدانید

بر روی گزینه های زیر کلیک کنید تا به طور کامل مطالعه کنید: نحوه ارسال پروژه ها راه های ارتباطی با دانشجویان مراحل اعتراض و تغییر نمره و جریمه تقلب حضور و غیاب سر کلاس بارم بندی نمرات معرفی کتاب و جزوه فرمول ها و نمرات