گارانتی های معتبر و نامعتبر کامپیوتر

با توجه به اینکه بازار کامپیوتر ایران در نبود نمایندگی رسمی شرکت های مادر، پر از جنس های تقلبی شده است و یکی از راه های تشخیص اصل بودن جنس، گارانتی آن می باشد، در این صفحه گارانتی هایی که معتبر هستند و یا کاملاً نامعتبر (جنس تقلبی یا عدم ارائه خدمات) هستند را معرفی…