انواع SSD و مشخصات آن

هرکسی که عملکرد عالی SSD را امتحان کرده باشد، به شما خواهد گفت SSD چقدر فوق العاده است. SSD در مقایسه با HDD سنتی دارای سرعت بالاتر در بارگیری سیستم و نرم افزارها، راندمان بالاتر و از دوام و عملکرد بیشتری برخوردار هستند. شکی نیست که SSD جایگزین HDD در هر دستگاه جدیدی خواهد بود.…