آنچه از جلسه اول کلاس، باید بدانید

بر روی گزینه های زیر کلیک کنید تا به طور کامل مطالعه کنید: نحوه انجام و ارسال حل مجدد راه های ارتباطی با دانشجویان مراحل اعتراض و تغییر نمره و جریمه تقلب حضور و غیاب سر کلاس نحوه انجام و ارسال امتحان پایان ترم در صورت غیرحضوری بودن بارم بندی نمرات معرفی کتاب و جزوه…