لینک فیلم های دوره متلب

برای فعال کردن رمز، رسید پرداخت را ارسال کنید و با Anydesk  ریموت بدهید. یکی از فایل ها باز شود به طور اتوماتیک فایل های بعدی روی اون کامپیوتر باز می شود. حتماً فایل ها رو بعد از نصب از حالت فشرده خارج کنید. نام فایل ها و پوشه هایی که در آنها قرار دارند…

معرفی Matlab و ToolBox های آن

این راهنما برای تعیین اینکه به کدامیک از گزینه های متلب برای نصب احتیاج دارید، تهیه شده تا مجبور نباشید که همه گزینه ها را نصب کنید تا فضای زیادی را از دست ندهید. با کلیک بر روی این خط به راهنمای محصولات متلب که دسته بندی شده است وصل می شوید. در صورتی که…